Vrienden van OKK

Vrienden van OKK

Het doel van Vrienden van OKK is om rond muziekvereniging Oefening Kweekt Kunst een netwerk te creëren van personen en bedrijven die OKK een warm hart toedragen en het voortbestaan van een muziekvereniging in Streefkerk willen ondersteunen.

Door de donatie van min. € 50,= per lid kunnen we extra inkomsten genereren bedoeld voor Muziekvereniging OKK. Inkomsten die vervolgens worden aangewend voor zaken die niet uit “de normale begroting” van Muziekvereniging OKK betaald kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld extra activiteiten voor de jeugd en/of jeugdplan t.b.v. een jeugdorkest, het aanschaffen van nieuwe instrumenten en uiteraard vele andere doeleinden.

Door het netwerk Vrienden van OKK zal OKK nog meer verweven worden in de samenleving en actueel en actief in beeld blijven, zodat creatieve aankomende/ tijdelijk gestopte muzikanten en zelfs benodigde bestuur en commissieleden laagdrempelig
hun weg kunnen gaan vinden naar OKK.

Op moment van oprichting is namelijk niet financieel het primaire doel maar is aanwas van (spelende) leden noodzakelijk en dat kunnen we wellicht met de vrienden van OKK een duw de juiste richting op geven.

Wij schrijven u daarom graag in als Vriend van OKK.
Het lidmaatschap wordt verkregen door een inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij één van de bestuursleden, of mailen of opsturen naar: Bosstraat 17, 2959 BB Streefkerk. Wilt u voor een lager bedrag OKK steunen? Wordt dan donateur!

Voor vragen kunt u contact opnemen met de bestuursleden van Vrienden van OKK, Persoonlijk, via e-mail vriendenvan@okkstreefkerk.nl of telefonisch 06 53372021 en via www.okkstreefkerk.nl zullen we u informeren.

Het oprichtingsbestuur van vrienden van OKK:  Ilona Looren de Jong-Reijntjes, Pierre Bassa en Kees Hak.