Info

Info

Aanmelden nieuw lid

Het lidmaatschap bedraagt € 12,50 per maand voor een jeugdlid ( moet studerend zijn) en € 15,00 per maand voor een volwassene. Als binnen één gezin meerdere personen lid zijn van onze vereniging, dan zal de contributie niet meer dan €30,- per maand zijn. Het nieuwe lid ondertekent een machtiging voor automatische (maand) incasso.

De les kosten bedragen € 14,17 per maand. Het nieuwe lid krijgt een instrument, muziekstandaard, muziekstukken en/of lesboeken in bruikleen. Mocht het instrument door eigen toedoen schade oplopen, dan zijn de kosten voor eigen rekening.

Afmelden lid

Het lid dient schriftelijk op te zeggen bij de Secretaris en indien van toepassing ook bij de docent als men stopt bij de vereniging.

Indien men in het bezit is van een uniform dient dit gestoomd ingeleverd te worden.

Het lid dient het instrument dat in bruikleen is gegeven, alsmede de muziekstandaard, muziekstukken en/of lesboeken, in te leveren.