Geschiedenis

Geschiedenis

De voorloper van OKK was in 1900 de Oranjevaan, dit werd op 27 december 1900 wereldkundig gemaakt via de Schoonhovense Courant, overigens werd er in 1890 al gesproken over de oprichting van een fanfarekorps. De Oranjevaan ging in 1913 vrijwel geruisloos ten onder, OKK bestaat dan al 7 jaar.

Op 4 september 1904 werd de oprichtingsvergadering van OKK gehouden,onder leiding van Burgemeester P.Goutier werd er een renteloos voorschot gevraag van de aanwezige leden om diverse instrumenten te kopen. Instrumenten werden gekocht in Benthuizen en Amsterdam voor een bedrag van fl.175,00.

Om de penningmeester tevreden te houden werd van de leden een contributie van 20 cent per week gevraagd, kunstlievende leden en donateurs betalen 1 gulden en 1 rijksdaalder per jaar. Het eerste bestuur wat zitting heeft genomen bestond uit:
-B.Streefland – voorzitter
-J.de Ruijter – 2e voorzitter
-M.H.Schippers – secretaris
-C.Aaldijk – 2e secretaris
-J.v.d.Graaf – penningmeester
-Algemeen bestuursleden waren M.Bakker en L.Huisman

De eerste dirigent was Joh.v.d.Wouwe uit Lekkerkerk welke voor fl.2,50 naar de overkant kwam om de eerste repetitie bij W.de Jong thuis te leiden. De eerste uitvoering was op 13 maart 1905, 16 leden speelde er op los alsof hun leven ervan afhing, het ging goed het publiek was tevreden. Het eerste vaandel van OKK was afkomstig van de Streefkerkse zangvereniging onder begeleiding van het eerste muziekstuk ” Sangermarcht”( bekend als ” Dat wij Sjappies zijn”) overgedragen aan voorzitter Streefland. Uniformen waren toen nog een heel kostbare geschiedenis, in 1905 worden de petten in ontvangst genomen en ging men gekleed naar een concours, op 11 februari 1906 werd voor het eerst deelgenomen en kwam men met een 3e prijs naar huis. Diversen concoursen volgde met wisselende resultaten, ook werden er hier en daar serenades gebracht en niet te vergeten optreden bij de terugkerende ijsfeesten. Het 20 jarige bestaan in 1924 werd gevierd met o.a. een concours met daarbij allerlei feestelijke attributen en kramen.

Zo gaat OKK de jaren tegemoet van oorlog waarin er geen concoursen werden bezocht, en in 1941 moest horen dat dirigent de Vries en zijn huisgenoten waren vergast in Polen. Na de oorlog waren er weer nieuwe uniformpetten en maken de eerste dames hun intrede bij OKK, Rie Streefland en Gerrie den Toom.

In 1960 kreeg OKK haar eerste complete uniform. In 1961 werd de drumband opgericht welke vele jaren heeft bestaan, in 1979 kwam er een grammofoonplaat uit en in der loop der jaren werden diverse activiteiten gehouden o.a. solisten en drumbandconcoursen, bloemenactie`s ,disco`s en nog vele andere evenementen.

Optredens o.l.v. diverse dirgenten, J.v.d.Wouden, A.de Vries, W.Stout, C.Maat, W.Goud en niet te vergeten Jaap Koppenol die OKK naar een hoger peil bracht en Hennie Hobert, met hem werden vele populaire concerten gegeven.

Vanaf 2016 staat OKK onder leiding van Harry Godtschalk en hoopt men voort te gaan op de ingeslagen weg. Met het geven van concerten, optredens bij een tewaterlating en deelname aan diverse evenementen (o.a. lampionoptochten , aubade) in Streefkerk hoopt OKK haar steentje bij te dragen aan het culturele leven.

Ook bezit OKK een Pietenband, een gelegenheidsorkest wat voor de vrolijke noot zorgt bij de intocht van de goedheiligman.